ประกาศโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหวด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗/๑๒/๒๕๖๓
>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหวด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๙/๑๒/๒๕๖๓